Εκλογές

:

Δήμος Δαύλειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΚΑ      805
41,90%
856
47,60%
4919 0
4919 0
3
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ      558
29,00%
939
52,20%
3520 0
3520 0
8
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      558
29,00%
-
5577 0
5577 0
2
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.397

Εγγεγραμμένοι: 2.521

Εκλογικά Τμήματα: 6

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 6 6
Ψηφίσαντες: 2.011 1.874
Έγκυρα: 1.921 1.800
Άκυρα: 90 74
Λευκά:
Συμμετοχή: 79,77 % 74,34 %

κορυφή