Εκλογές

:

Δήμος Διστόμου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ      1.056
42,10%
-
4878 0
4878 0
8
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.023
40,70%
-
5213 0
5213 0
4
ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ      432
17,20%
-
4398 0
4398 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.368

Εγγεγραμμένοι: 3.069

Εκλογικά Τμήματα: 7

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 7
Ψηφίσαντες: 2.612 0
Έγκυρα: 2.511
Άκυρα: 101
Λευκά:
Συμμετοχή: 85,11 % 0,00 %

κορυφή