Εκλογές

:

Δήμος Σελλάνων

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΒΑΪΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ      1.795
38,90%
1.987
49,80%
2033 0
2033 0
5
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      1.515
32,80%
1.999
50,20%
6718 0
6718 0
10
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ      1.302
28,20%
-
2795 0
2795 0
2
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.051

Εγγεγραμμένοι: 6.074

Εκλογικά Τμήματα: 15

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 15 15
Ψηφίσαντες: 4.788 4.209
Έγκυρα: 4.612 3.986
Άκυρα: 176 223
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,83 % 69,30 %

κορυφή