Εκλογές

:

Δήμος Νέσσωνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      1.459
32,00%
2.005
49,60%
3624 0
3624 0
4
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.413
31,00%
2.036
50,40%
933 0
933 0
10
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ      1.279
28,00%
-
2991 0
2991 0
3
ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ      411
9,00%
-
4303 0
4303 0
0
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.486

Εγγεγραμμένοι: 5.744

Εκλογικά Τμήματα: 15

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 15 15
Ψηφίσαντες: 4.736 4.247
Έγκυρα: 4.562 4.041
Άκυρα: 174 206
Λευκά:
Συμμετοχή: 82,45 % 73,94 %

κορυφή