Εκλογές

:

Δήμος Αμπελακίων

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ      325
42,40%
-
6057 0
6057 0
6
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ      317
41,30%
-
1740 0
1740 0
2
ΜΑΡΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ      125
16,30%
-
3770 0
3770 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 510

Εγγεγραμμένοι: 1.078

Εκλογικά Τμήματα: 3

Έδρες: 9

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 3
Ψηφίσαντες: 796 0
Έγκυρα: 767
Άκυρα: 29
Λευκά:
Συμμετοχή: 73,84 % 0,00 %

κορυφή