Εκλογές

:

Δήμος Αρτέμιδας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.963
61,70%
-
176 0
176 0
8
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ      1.221
38,30%
-
6124 0
6124 0
5
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.583

Εγγεγραμμένοι: 4.517

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 3.452 0
Έγκυρα: 3.184
Άκυρα: 268
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,42 % 0,00 %

κορυφή