Εκλογές

:

Δήμος Αφετών

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      787
43,80%
-
3108 0
3108 0
8
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      759
42,20%
-
2105 0
2105 0
4
ΠΡΟΓΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      252
14,00%
-
5597 0
5597 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 1.838

Εγγεγραμμένοι: 2.697

Εκλογικά Τμήματα: 8

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 8
Ψηφίσαντες: 1.879 0
Έγκυρα: 1.798
Άκυρα: 81
Λευκά:
Συμμετοχή: 69,67 % 0,00 %

κορυφή