Εκλογές

:

Δήμος Κάρλας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ      1.533
31,90%
2.073
46,30%
325 0
325 0
3
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      949
19,70%
2.408
53,70%
4990 0
4990 0
10
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      838
17,40%
-
5713 0
5713 0
2
ΜΠΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ      805
16,70%
-
4340 0
4340 0
1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      589
12,20%
-
5396 0
5396 0
1
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      99
2,10%
-
1202 0
1202 0
0
6

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.198

Εγγεγραμμένοι: 5.912

Εκλογικά Τμήματα: 13

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 13 13
Ψηφίσαντες: 5.026 4.681
Έγκυρα: 4.813 4.481
Άκυρα: 213 200
Λευκά:
Συμμετοχή: 85,01 % 79,18 %

κορυφή