Εκλογές

:

Δήμος Χαιρώνειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.362
67,40%
-
4925 0
4925 0
9
ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ      658
32,60%
-
309 0
309 0
4
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.218

Εγγεγραμμένοι: 2.649

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 2.088 0
Έγκυρα: 2.020
Άκυρα: 68
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,82 % 0,00 %

κορυφή