Εκλογές

:

Δήμος Κυριακίου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ      589
30,20%
-
3317 0
3317 0
7
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ      518
26,60%
-
48 0
48 0
2
ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      506
25,90%
-
2437 0
2437 0
1
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ      337
17,30%
-
5563 0
5563 0
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.420

Εγγεγραμμένοι: 2.265

Εκλογικά Τμήματα: 5

Έδρες: 11

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 5
Ψηφίσαντες: 2.001 0
Έγκυρα: 1.950
Άκυρα: 51
Λευκά:
Συμμετοχή: 88,34 % 0,00 %

κορυφή