Εκλογές

:

Δήμος Αυλώνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      2.224
48,10%
-
2584 0
2584 0
10
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ      2.062
44,60%
-
6715 0
6715 0
6
ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ      336
7,30%
-
2633 0
2633 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.335

Εγγεγραμμένοι: 6.245

Εκλογικά Τμήματα: 17

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 17
Ψηφίσαντες: 4.929 0
Έγκυρα: 4.622
Άκυρα: 307
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,93 % 0,00 %

κορυφή