Εκλογές

:

Δήμος Κηρέως

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      3.035
53,90%
-
1639 0
1639 0
10
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      2.176
38,70%
-
6627 0
6627 0
6
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ      418
7,40%
-
3433 0
3433 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 6.671

Εγγεγραμμένοι: 7.546

Εκλογικά Τμήματα: 19

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 19
Ψηφίσαντες: 5.902 0
Έγκυρα: 5.629
Άκυρα: 273
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,21 % 0,00 %

κορυφή