Εκλογές

:

Δήμος Νηλέως

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      1.506
60,00%
-
5393 0
5393 0
8
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      1.002
40,00%
-
6464 0
6464 0
5
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.730

Εγγεγραμμένοι: 3.338

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 2.613 0
Έγκυρα: 2.508
Άκυρα: 105
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,28 % 0,00 %

κορυφή