Εκλογές

:

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ      8.683
29,20%
10.133
42,00%
1622 7
1622 7
6
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ      7.752
26,10%
14.002
58,00%
3315 17
3315 17
20
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ      5.796
19,50%
-
1040 2
1040 2
3
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ      4.368
14,70%
-
4954 0
4954 0
2
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ      3.108
10,50%
-
2596 102
2596 102
2
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 65.173

Εγγεγραμμένοι: 40.671

Εκλογικά Τμήματα: 102

Έδρες: 33

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 102 102
Ψηφίσαντες: 32.122 26.201
Έγκυρα: 29.707 24.135
Άκυρα: 2.415 2.066
Λευκά:
Συμμετοχή: 78,98 % 64,42 %

κορυφή