Εκλογές

:

Δήμος Νέας Χαλκηδόνας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑ      2.400
37,20%
2.799
49,20%
5125 7
5125 7
6
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      2.151
33,30%
2.886
50,80%
368 0
368 0
13
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      1.022
15,80%
-
7083 2
7083 2
2
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      520
8,10%
-
2849 17
2849 17
0
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ      365
5,70%
-
5516 102
5516 102
0
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 10.112

Εγγεγραμμένοι: 8.816

Εκλογικά Τμήματα: 23

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 23 23
Ψηφίσαντες: 6.870 5.950
Έγκυρα: 6.458 5.685
Άκυρα: 412 265
Λευκά:
Συμμετοχή: 77,93 % 67,49 %

κορυφή