Εκλογές

:

Δήμος Παπάγου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑ      2.746
30,20%
3.669
51,00%
4714 17
4714 17
13
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      2.054
22,60%
3.528
49,00%
7320 17
7320 17
4
ΓΚΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥ      2.027
22,30%
-
1230 17
1230 17
3
ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ      874
9,60%
-
5525 103
5525 103
1
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ      724
8,00%
-
2371 17
2371 17
0
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      434
4,80%
-
2819 16
2819 16
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ      227
2,50%
-
2976 0
2976 0
0
7

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 13.207

Εγγεγραμμένοι: 12.224

Εκλογικά Τμήματα: 30

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 30 30
Ψηφίσαντες: 9.463 7.841
Έγκυρα: 9.086 7.197
Άκυρα: 377 644
Λευκά:
Συμμετοχή: 77,41 % 64,14 %

κορυφή