Εκλογές

:

Δήμος Διονύσου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      910
33,40%
1.415
56,60%
1397 0
1397 0
8
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ      882
32,40%
1.087
43,40%
6341 0
6341 0
4
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ-ΤΣΑΠΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      526
19,30%
-
4532 0
4532 0
1
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      251
9,20%
-
2092 0
2092 0
0
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ      156
5,70%
-
1853 0
1853 0
0
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.987

Εγγεγραμμένοι: 3.394

Εκλογικά Τμήματα: 9

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 9 9
Ψηφίσαντες: 2.844 2.617
Έγκυρα: 2.725 2.502
Άκυρα: 119 115
Λευκά:
Συμμετοχή: 83,79 % 77,11 %

κορυφή