Εκλογές

:

Δήμος Δαύλειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ      918
41,60%
1.296
63,40%
4777 0
4777 0
8
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      567
25,70%
747
36,60%
1977 2
1977 2
3
ΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗ      401
18,20%
-
1437 0
1437 0
1
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ      323
14,60%
-
3523 1
3523 1
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.920

Εγγεγραμμένοι: 3.065

Εκλογικά Τμήματα: 6

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 6 6
Ψηφίσαντες: 2.353 2.194
Έγκυρα: 2.209 2.043
Άκυρα: 144 151
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,77 % 71,58 %

κορυφή