Εκλογές

:

Δήμος Διστόμου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.834
81,70%
-
5213 1
5213 1
14
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ      410
18,30%
-
1693 4
1693 4
3
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.478

Εγγεγραμμένοι: 3.188

Εκλογικά Τμήματα: 7

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 7 7
Ψηφίσαντες: 2.761 0
Έγκυρα: 2.244
Άκυρα: 517
Λευκά:
Συμμετοχή: 86,61 % 0,00 %

κορυφή