Εκλογές

:

Δήμος Αρτέμιδας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-Δ      1.618
50,70%
-
179 2
179 2
9
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-Δ      1.571
49,30%
-
180 7
180 7
6
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.448

Εγγεγραμμένοι: 4.131

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10 10
Ψηφίσαντες: 3.414 0
Έγκυρα: 3.189
Άκυρα: 225
Λευκά:
Συμμετοχή: 82,64 % 0,00 %

κορυφή