Εκλογές

:

Δήμος Κάρλας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      1.161
34,10%
1.502
44,00%
5821 7
5821 7
3
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      970
28,50%
1.912
56,00%
4990 23
4990 23
12
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      663
19,40%
-
5713 2
5713 2
2
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      615
18,00%
-
1619 30
1619 30
2
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.531

Εγγεγραμμένοι: 6.506

Εκλογικά Τμήματα: 14

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 14 14
Ψηφίσαντες: 3.659 3.612
Έγκυρα: 3.409 3.414
Άκυρα: 250 198
Λευκά:
Συμμετοχή: 56,24 % 55,52 %

κορυφή