Εκλογές

:

Δήμος Πλαταιών

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ      1.617
36,70%
1.976
48,60%
1466 0
1466 0
4
ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ      1.152
26,20%
2.091
51,40%
1776 1
1776 1
11
ΣΙΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ      851
19,30%
-
5951 4
5951 4
2
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      782
17,80%
-
5133 0
5133 0
2
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.763

Εγγεγραμμένοι: 5.754

Εκλογικά Τμήματα: 13

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 13 13
Ψηφίσαντες: 4.709 4.443
Έγκυρα: 4.402 4.067
Άκυρα: 307 376
Λευκά:
Συμμετοχή: 81,84 % 77,22 %

κορυφή