Εκλογές

:

Δήμος Χαιρώνειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      778
33,00%
1.020
47,90%
5798 1
5798 1
3
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      662
28,00%
1.108
52,10%
4925 4
4925 4
9
ΚΑΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      575
24,40%
-
2022 2
2022 2
2
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ      346
14,70%
-
7334 2
7334 2
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.267

Εγγεγραμμένοι: 2.952

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10 10
Ψηφίσαντες: 2.460 2.266
Έγκυρα: 2.361 2.128
Άκυρα: 99 138
Λευκά:
Συμμετοχή: 83,33 % 76,76 %

κορυφή