Εκλογές

:

Δήμος Ιστιαίας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ      3.018
46,80%
3.655
60,60%
4630 12
4630 12
12
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε      2.027
31,40%
2.378
39,40%
52 1
52 1
5
ΝΤΕΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑ      1.018
15,80%
-
4642 16
4642 16
2
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      391
6,10%
-
5397 4
5397 4
0
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 7.716

Εγγεγραμμένοι: 8.903

Εκλογικά Τμήματα: 24

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 24 24
Ψηφίσαντες: 6.773 6.384
Έγκυρα: 6.454 6.033
Άκυρα: 319 351
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,08 % 71,71 %

κορυφή