Εκλογές

:

Δήμος Κηρέως

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      3.007
50,90%
-
1639 1
1639 1
13
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      2.399
40,60%
-
6627 22
6627 22
7
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ      498
8,40%
-
3433 4
3433 4
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 7.548

Εγγεγραμμένοι: 7.511

Εκλογικά Τμήματα: 18

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 18 18
Ψηφίσαντες: 6.215 0
Έγκυρα: 5.904
Άκυρα: 311
Λευκά:
Συμμετοχή: 82,75 % 0,00 %

κορυφή