Εκλογές

:

Δήμος Καλλιθέας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      17.246
38,30%
23.075
55,80%
486 7
486 7
21
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ      10.556
23,40%
18.265
44,20%
5066 12
5066 12
7
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙ      6.674
14,80%
-
3204 40
3204 40
3
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕ      6.059
13,40%
-
3 4
3 4
3
ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑ      3.133
6,90%
-
2461 0
2461 0
1
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΙΟΥ      1.414
3,10%
-
330 0
330 0
0
6

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 114.233

Εγγεγραμμένοι: 71.653

Εκλογικά Τμήματα: 178

Έδρες: 35

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 178 178
Ψηφίσαντες: 51.283 49.093
Έγκυρα: 45.082 41.340
Άκυρα: 6.201 7.753
Λευκά:
Συμμετοχή: 71,57 % 68,51 %

κορυφή