Εκλογές

:

Δήμος Νέας Χαλκηδόνας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑ      2.209
37,10%
2.839
51,20%
5125 9
5125 9
9
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜ      1.899
31,90%
2.709
48,80%
1791 2
1791 2
4
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      1.454
24,40%
-
368 0
368 0
2
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ      389
6,50%
-
5516 4
5516 4
0
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 9.953

Εγγεγραμμένοι: 8.479

Εκλογικά Τμήματα: 22

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 22 22
Ψηφίσαντες: 6.445 6.181
Έγκυρα: 5.951 5.548
Άκυρα: 494 633
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,01 % 72,90 %

κορυφή