Εκλογές

:

Δήμος Πετρούπολης

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ      7.020
37,60%
8.933
49,10%
2938 12
2938 12
7
ΓΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      6.980
37,40%
9.279
50,90%
1124 4
1124 4
15
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩ      3.455
18,50%
-
7344 1
7344 1
3
ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥ      943
5,00%
-
4414 32
4414 32
0
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ      289
1,50%
-
4028 0
4028 0
0
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 38.278

Εγγεγραμμένοι: 24.358

Εκλογικά Τμήματα: 60

Έδρες: 25

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 60 60
Ψηφίσαντες: 20.016 19.543
Έγκυρα: 18.687 18.212
Άκυρα: 1.329 1.331
Λευκά:
Συμμετοχή: 82,17 % 80,23 %

κορυφή