Εκλογές

:

Δήμος Ελευσίνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΤΡΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ      3.800
24,80%
6.296
43,40%
6639 2
6639 2
3
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      3.712
24,20%
8.209
56,60%
229 5
229 5
12
ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      3.589
23,40%
-
3146 1
3146 1
2
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΥ      1.614
10,50%
-
3393 0
3393 0
1
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ      1.586
10,30%
-
4376 0
4376 0
1
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ      1.037
6,80%
-
2992 35
2992 35
0
6

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 25.863

Εγγεγραμμένοι: 19.947

Εκλογικά Τμήματα: 51

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 51 51
Ψηφίσαντες: 16.319 15.747
Έγκυρα: 15.338 14.505
Άκυρα: 981 1.242
Λευκά:
Συμμετοχή: 81,81 % 78,94 %

κορυφή