Εκλογές

:

Δήμος Αίγινας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΓΑΛΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ      2.555
26,00%
4.610
49,50%
889 16
889 16
3
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      2.361
24,00%
4.712
50,50%
4107 0
4107 0
14
ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ      1.894
19,30%
-
1226 0
1226 0
2
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩ      1.457
14,80%
-
2056 16
2056 16
2
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.440
14,60%
-
7155 0
7155 0
2
ΣΙΜΕΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      131
1,30%
-
5941 4
5941 4
0
6

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 13.552

Εγγεγραμμένοι: 13.061

Εκλογικά Τμήματα: 34

Έδρες: 23

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 34 34
Ψηφίσαντες: 10.132 9.776
Έγκυρα: 9.838 9.322
Άκυρα: 294 454
Λευκά:
Συμμετοχή: 77,57 % 74,85 %

κορυφή