Εκλογές

:

Δήμος Δαύλειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΚΑ      922
45,20%
929
50,50%
4919 0
4919 0
8
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      570
27,90%
909
49,50%
5577 0
5577 0
3
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΡΙΚΛ      549
26,90%
-
4778 0
4778 0
2
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.397

Εγγεγραμμένοι: 2.720

Εκλογικά Τμήματα: 6

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 6 6
Ψηφίσαντες: 2.151 2.017
Έγκυρα: 2.041 1.838
Άκυρα: 110 179
Λευκά:
Συμμετοχή: 79,08 % 74,15 %

κορυφή