Εκλογές

:

Δήμος Διστόμου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.340
53,00%
-
5213 0
5213 0
8
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ      1.055
41,70%
-
4878 0
4878 0
5
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ      135
5,30%
-
1693 0
1693 0
0
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.368

Εγγεγραμμένοι: 3.114

Εκλογικά Τμήματα: 7

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 7
Ψηφίσαντες: 2.656 0
Έγκυρα: 2.530
Άκυρα: 126
Λευκά:
Συμμετοχή: 85,29 % 0,00 %

κορυφή