Εκλογές

:

Δήμος Σελλάνων

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ      2.797
60,10%
-
2032 0
2032 0
12
ΤΣΙΑΧΤΗΣ ΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      1.857
39,90%
-
6775 0
6775 0
7
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.051

Εγγεγραμμένοι: 6.414

Εκλογικά Τμήματα: 15

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 15
Ψηφίσαντες: 4.923 0
Έγκυρα: 4.654
Άκυρα: 269
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,75 % 0,00 %

κορυφή