Εκλογές

:

Δήμος Νέσσωνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.523
30,70%
2.800
61,30%
933 0
933 0
13
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ      1.408
28,40%
1.767
38,70%
2991 0
2991 0
3
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ      1.196
24,10%
-
4114 0
4114 0
3
ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡ      833
16,80%
-
3007 0
3007 0
2
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.486

Εγγεγραμμένοι: 6.118

Εκλογικά Τμήματα: 15

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 15 15
Ψηφίσαντες: 5.139 4.849
Έγκυρα: 4.960 4.567
Άκυρα: 179 282
Λευκά:
Συμμετοχή: 84,00 % 79,26 %

κορυφή