Εκλογές

:

Δήμος Κορώνειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣ      1.457
32,90%
1.882
45,90%
2350 0
2350 0
3
ΤΟΠΟΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ      1.260
28,50%
2.219
54,10%
6565 0
6565 0
9
ΤΟΠΟΛΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      1.132
25,60%
-
6564 0
6564 0
2
ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ      577
13,00%
-
5744 0
5744 0
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.625

Εγγεγραμμένοι: 5.669

Εκλογικά Τμήματα: 13

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 13 13
Ψηφίσαντες: 4.696 4.337
Έγκυρα: 4.426 4.101
Άκυρα: 270 236
Λευκά:
Συμμετοχή: 82,84 % 76,50 %

κορυφή