Εκλογές

:

Δήμος Αρτέμιδας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.863
53,70%
-
176 0
176 0
9
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ      1.609
46,30%
-
6124 0
6124 0
6
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.583

Εγγεγραμμένοι: 4.582

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 3.648 0
Έγκυρα: 3.472
Άκυρα: 176
Λευκά:
Συμμετοχή: 79,62 % 0,00 %

κορυφή