Εκλογές

:

Δήμος Αφετών

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      1.030
56,50%
-
244 0
244 0
8
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      446
24,50%
-
4923 0
4923 0
3
ΜΠΕΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      347
19,00%
-
4270 0
4270 0
2
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 1.838

Εγγεγραμμένοι: 2.769

Εκλογικά Τμήματα: 8

Έδρες: 13

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 8
Ψηφίσαντες: 1.913 0
Έγκυρα: 1.823
Άκυρα: 90
Λευκά:
Συμμετοχή: 69,09 % 0,00 %

κορυφή