Εκλογές

:

Δήμος Ιωλκου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ      613
35,20%
812
50,20%
6219 0
6219 0
9
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ      540
31,00%
805
49,80%
4129 0
4129 0
3
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ      385
22,10%
-
2137 0
2137 0
2
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      202
11,60%
-
7152 0
7152 0
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.071

Εγγεγραμμένοι: 2.392

Εκλογικά Τμήματα: 6

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 6 6
Ψηφίσαντες: 1.834 1.742
Έγκυρα: 1.740 1.617
Άκυρα: 94 125
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,67 % 72,83 %

κορυφή