Εκλογές

:

Δήμος Πλαταιών

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      1.744
40,40%
2.164
55,40%
990 0
990 0
9
ΣΙΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ      1.218
28,20%
1.741
44,60%
5951 0
5951 0
3
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ      798
18,50%
-
1833 0
1833 0
2
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      558
12,90%
-
5133 0
5133 0
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 4.715

Εγγεγραμμένοι: 5.611

Εκλογικά Τμήματα: 13

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 13 13
Ψηφίσαντες: 4.544 4.254
Έγκυρα: 4.318 3.905
Άκυρα: 226 349
Λευκά:
Συμμετοχή: 80,98 % 75,82 %

κορυφή