Εκλογές

:

Δήμος Χαιρώνειας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.254
58,00%
-
4925 0
4925 0
9
ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕ      908
42,00%
-
3013 0
3013 0
6
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.218

Εγγεγραμμένοι: 2.842

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 2.253 0
Έγκυρα: 2.162
Άκυρα: 91
Λευκά:
Συμμετοχή: 79,28 % 0,00 %

κορυφή