Εκλογές

:

Δήμος Αντικυράς

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΡΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      723
50,50%
-
453 0
453 0
6
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ      710
49,50%
-
6339 0
6339 0
3
2

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.984

Εγγεγραμμένοι: 1.572

Εκλογικά Τμήματα: 3

Έδρες: 9

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 3
Ψηφίσαντες: 1.469 0
Έγκυρα: 1.433
Άκυρα: 36
Λευκά:
Συμμετοχή: 93,45 % 0,00 %

κορυφή