Εκλογές

:

Δήμος Κυριακίου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY      774
38,50%
-
2436 0
2436 0
6
ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ      755
37,50%
-
3317 0
3317 0
2
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ      484
24,00%
-
48 0
48 0
1
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.420

Εγγεγραμμένοι: 2.282

Εκλογικά Τμήματα: 5

Έδρες: 9

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 5
Ψηφίσαντες: 2.071 0
Έγκυρα: 2.013
Άκυρα: 58
Λευκά:
Συμμετοχή: 90,75 % 0,00 %

κορυφή