Εκλογές

:

Δήμος Αμαρύνθου

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      2.325
42,00%
2.814
53,40%
3709 0
3709 0
12
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ      1.593
28,80%
2.456
46,60%
4020 0
4020 0
5
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      1.233
22,30%
-
4212 0
4212 0
2
ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝ      381
6,90%
-
4164 0
4164 0
0
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 7.356

Εγγεγραμμένοι: 7.092

Εκλογικά Τμήματα: 16

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 16 16
Ψηφίσαντες: 5.779 5.574
Έγκυρα: 5.532 5.270
Άκυρα: 247 304
Λευκά:
Συμμετοχή: 81,49 % 78,60 %

κορυφή