Εκλογές

:

Δήμος Ανθηδώνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ      1.511
44,10%
1.652
50,60%
5250 0
5250 0
11
ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥ      1.075
31,40%
1.611
49,40%
6080 0
6080 0
4
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      840
24,50%
-
4569 0
4569 0
2
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 6.104

Εγγεγραμμένοι: 3.964

Εκλογικά Τμήματα: 9

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 9 9
Ψηφίσαντες: 3.533 3.414
Έγκυρα: 3.426 3.263
Άκυρα: 107 151
Λευκά:
Συμμετοχή: 89,13 % 86,13 %

κορυφή