Εκλογές

:

Δήμος Αυλώνος

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      2.441
48,40%
2.530
50,50%
2584 0
2584 0
13
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ      2.415
47,90%
2.479
49,50%
6715 0
6715 0
8
ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ      183
3,60%
-
2633 0
2633 0
0
3

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 5.335

Εγγεγραμμένοι: 6.927

Εκλογικά Τμήματα: 17

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 17 17
Ψηφίσαντες: 5.256 5.161
Έγκυρα: 5.039 5.009
Άκυρα: 217 152
Λευκά:
Συμμετοχή: 75,88 % 74,51 %

κορυφή