Εκλογές

:

Δήμος Ιστιαίας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ      1.773
28,80%
3.159
57,00%
1654 0
1654 0
11
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      1.450
23,60%
2.385
43,00%
6347 0
6347 0
2
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      1.342
21,80%
-
6692 0
6692 0
2
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗ      1.076
17,50%
-
4756 0
4756 0
2
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      511
8,30%
-
5397 0
5397 0
0
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 7.353

Εγγεγραμμένοι: 8.448

Εκλογικά Τμήματα: 23

Έδρες: 17

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 23 23
Ψηφίσαντες: 6.479 5.932
Έγκυρα: 6.152 5.544
Άκυρα: 327 388
Λευκά:
Συμμετοχή: 76,69 % 70,22 %

κορυφή