Εκλογές

:

Δήμος Κηρέως

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      2.723
47,40%
2.735
49,70%
1639 0
1639 0
7
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      1.842
32,10%
2.768
50,30%
6627 0
6627 0
13
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑ      773
13,50%
-
2370 0
2370 0
1
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ      409
7,10%
-
3433 0
3433 0
0
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 6.671

Εγγεγραμμένοι: 7.437

Εκλογικά Τμήματα: 21

Έδρες: 21

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 21 21
Ψηφίσαντες: 6.063 5.807
Έγκυρα: 5.747 5.503
Άκυρα: 316 304
Λευκά:
Συμμετοχή: 81,52 % 78,08 %

κορυφή