Εκλογές

:

Δήμος Νηλέως

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      2.157
100,00%
-
5393 0
5393 0
15
1

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 2.730

Εγγεγραμμένοι: 3.394

Εκλογικά Τμήματα: 10

Έδρες: 15

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 10
Ψηφίσαντες: 2.646 0
Έγκυρα: 2.157
Άκυρα: 489
Λευκά:
Συμμετοχή: 77,96 % 0,00 %

κορυφή