Εκλογές

:

Δήμος Καλλιθέας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ      26.149
49,10%
28.552
59,30%
486 7
486 7
21
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ      15.909
29,90%
19.570
40,70%
6183 2
6183 2
11
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ      6.775
12,70%
-
1513 35
1513 35
2
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      4.463
8,40%
-
4288 16
4288 16
1
4

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 109.609

Εγγεγραμμένοι: 81.524

Εκλογικά Τμήματα: 203

Έδρες: 35

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 203 203
Ψηφίσαντες: 58.963 55.204
Έγκυρα: 53.296 48.122
Άκυρα: 5.667 7.082
Λευκά:
Συμμετοχή: 72,33 % 67,72 %

κορυφή