Εκλογές

:

Δήμος Νέας Ερυθραίας

Υποψήφιος Παράταξη Γύρος Α΄ Γύρος Β΄ Στήριξη Α' Στήριξη Β' Έδρες
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      2.866
37,00%
4.227
57,40%
4408 0
4408 0
12
ΤΑΜΒΑΚΗ-ΜΑΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ      2.711
35,00%
3.134
42,60%
6365 78
6365 78
5
ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ      1.200
15,50%
-
6283 2
6283 2
2
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι      608
7,80%
-
2040 0
2040 0
0
ΜΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ      364
4,70%
-
3600 75
3600 75
0
5

Πληροφορίες

Πληθυσμός: 15.439

Εγγεγραμμένοι: 9.717

Εκλογικά Τμήματα: 25

Έδρες: 19

  Γύρος A' Γύρος B'
Ενσ.Τμήματα: 25 25
Ψηφίσαντες: 8.143 7.823
Έγκυρα: 7.749 7.361
Άκυρα: 394 462
Λευκά:
Συμμετοχή: 83,80 % 80,51 %

κορυφή